Đăng ký thi chuyển trường vào THPT FPT

Phụ huynh và học sinh vui lòng điền thông tin cá nhân vào bảng dưới đây. Cán bộ tư vấn trường THPT FPT sẽ liên hệ và hướng dẫn chi tiết nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi chuyển trường tháng 12/2020.