Đăng ký tham quan thành công

QUÝ VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG.

Nhà trường sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian gần nhất.

Năm học 2019 – 2020, THPT FPT tuyển sinh 700 học sinh.

  • Kỳ thi sơ tuyển đợt 1: 21/4/2019
  • Môn thi: Trắc nghiệm Toán và Tư duy logic, số lượng: 60 câu, thời gian làm bài: 90 phút.

Để tìm hiểu về thông tin tuyển sinh, quý vị xem thêm tại đây.